آخرین خبرها
صفحه اصلی / نرم افزار و سامانه آموزش

نرم افزار و سامانه آموزش

–  پشتیبانی و تعریف ترم جدید و اطلاعات لازم در سیستم آموزش مروارید.

–  تعریف دسترسی کاربران جدید و اصلاح کاربری ها و دسترسی کاربران به سیستم آموزش.

–  بازیابی و پرینت لاگ از عملیات کاربران بنا به درخواست مسئولین دانشگاه.

–  فراهم سازی مقدمات لازم جهت نصب وانتقال اطلاعات از نسخه قدیم به نسخه جدید مروارید .

–  بررسی و رفع اشکالات سیستم مروارید در حد امکان ،در زمان ثبت نام های ترم جدید.