آخرین خبرها
صفحه اصلی / سیستم اتوماسیون اداری

سیستم اتوماسیون اداری

– پشیتبانی از سیستم اتوماسیون اداری رایورز.

– تعریف و اصلاح کاربران و دسترسی آنها در سیستم اتوماسیون.

– رفع اشکلات احتمالی کاربران.