آخرین خبرها
صفحه اصلی / اینترنت و اینترانت

اینترنت و اینترانت

– مدیریت و پشتیبانی از وب سایت دانشگاه.

– مدیریت و تعریف کاربران اینترنت دانشگاه.

– مدیریت و تعریف پست الکترونیک اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه.

– ارزیابی و بهینه سازی وب سات اصلی و وب سایت های زیر مجموعه دانشگاه.